Skip to content

goro_takano

Goro Takano, contributor to Poetry Kanto 2013